Centrum pomocy

Oxford English Online » Pomoc » Zadawanie pracy domowej

W jaki sposób mogę zadać uczniom pracę domową?

Zadawanie pracy domowej z dziennika ocen

Ile razy uczniowie mogą rozwiązywać to samo zadanie?

Czy mogę wystawić ocenę niedostateczną za niezrobienie zadania w terminie?

Czy mogę zmienić lub usunąć zadanie, które zleciłem uczniom?

Czy uczeń może poprawić swoją ocenę w dzienniku?

Jaka pomoc w rozwiązywaniu zadań online jest dostępna dla uczniów?

Przegląd zadań z zeszytu ćwiczeń online

Czy uczeń może poprawić swoje błędy przed wysłaniem zadania do oceny?