Zadawanie ćwiczeń zagadnienia gramatycznego odbywa się w taki sam sposób, jak zadawanie każdego innego ćwiczenia na platformie. Zagadnienia gramatyczne korzystające z Grammar Adaptive Online Practice oznaczone są specjalną ikoną, a ich nazwy są wyróżnione.

Przed zadaniem zagadnienia gramatycznego nauczyciel może wypróbować całe zadanie, przechodząc przez wszystkie etapy Grammar Adaptive Online Practice, może też podejrzeć czy wypróbować poszczególne zadania.

Wszelkie standardowe ustawienia zadawania ćwiczeń są również dostępne dla zagadnień gramatycznych, z tą różnicą, że ostrzeżenia o błędach nie dotyczą testu diagnostycznego.