Grammar Adaptive Online Practice to unikalne rozwiązanie umożliwiające uczniowi:

Grammar Adaptive Online Practice składa się z trzech etapów:
Rekomendacje poziomu zadań są dla ucznia jedynie podpowiedzią – on sam może wybrać poziom ćwiczeń, który będzie inny niż ten rekomendowany.