Grammar Adaptive Online Practice daje uczniom możliwość ćwiczenia gramatyki i dokonywania postępów w nauce. W związku z tym prawdziwym wynikiem ucznia nie jest tylko finalny rezultat ćwiczenia, ale także miara postępu jakiego uczeń dokonał, ćwicząc zagadnienie gramatyczne.