Postępy grupy w ramach zagadnień gramatycznych zobrazowane są poprzez zestawienie poziomu początkowego (wyniki testu diagnostycznego) z końcowymi wynikami osiągniętymi przez uczniów, dzięki czemu nauczyciel może zobaczyć, ilu uczniów rozpoczęło ćwiczenie zagadnienia gramatycznego na danym poziomie trudności oraz na jakim poziomie i z jakim średnim wynikiem zakończyli ćwiczenie tego zagadnienia.Po kliknięciu nazwy zagadnienia gramatycznego nauczyciel może zobaczyć wyniki poszczególnych uczniów, w których są dostępne informacje: